ГАЛЕРИЯ ВИТРА
Нашият Център за арт стъкло обединява ателието на художника Юрий Василев и галерия Витра.
Основната ни дейност е изпълнението на витражи, осветителни тела, огледала, пластики и други
архитектурно - интериорни детайли от стъкло, които са приоритет в работата на ателието от
самото му създаване през 1990 г.

Изложбената дейност на галерия Витра е насочена към периодично представяне на продукцията
на ателието, организиране на изложби на художници, работещи със стъкло в различни техники,
както и презентации на свързани с арт стъклото дейности, под различни форми.

Под ръководството на Юрий Василев в Центъра се провеждат курсове за работа с някои от
основните техники – фюзинг, слъмпинг, витраж и рисуване върху стъкло.

Извършваме търговска дейност със стъкла, бои, инструменти и всички необходими материали за
нормалната работа на едно ателие за арт стъкло.
За любителите, желаещи да научат повече за стъклото като средство за художествено
изразяване, история и техники, предвиждаме специални дни за посещения в ателието, които
ще обявим в най-скоро време.

Екипът ни се състои от двама души – Юрий Василев – художник и Искра Павлова – мениджър,
но сме отворени за ползотворно сътрудничество с всички колеги и приятели на стъклото,
извън нашия екип.